Köparen har åberopat sin rätt enligt EU:s konsumentlag och önskar att returnera objektet inom de tillåtna två veckorna. Vad skall jag göra?

Alla auktioner är bindande. Köpare är skyldiga att köpa alla objekt de vinner om det är en privat säljare, vilket de flesta användare är.

Om säljaren är professionell (vilket indikeras genom ikonen 'Pro' efter deras butiksnamn) och köparen är en konsument som är bosatt inom EU, så har köparen rätt att annullera köpeavtalet utan förklaring inom 14 dagar efter att ha mottagit objektet, så länge objektet ingår i de varor som tillåter en annullering. Om köparen väljer att makulera köpet, kan hen enkelt göra det genom sitt konto. Om ett objekt returneras under ovan omständigheter så måste köparen stå för fraktkostader; det inkluderar, till exempel, kostnader för specialtransport för större gods. Köparen kommer ersättas de ursprungliga fraktkostnaderna. Köparen kommer hållas ansvarig för eventuell minskning av objektets värde på grund av onödig hantering av objektet.