Mitt objekt ar godkänts för auktion, men är inte längre tillgängligt. Kan jag dra tillbaka det?

Om du har erbjudit ett objekt för auktion som inte längre är tillgängligt så kan objektet tas bort så länge som det inte är en del av en pågående auktion. Vänligen kontakta experten för att få tillbaka din inlämnade vara.

Jag behöver ännu hjälp