Budgivning
Vad händer om ett automatiskt bud läggs på ett objekt med ett fast pris?

- Det automatiska budet är högre än det fasta priset: det fasta prisets belopp är det första budet som visas och det automatiska förblir aktivt.

- Det automatiska budet matchar det fasta priset exakt: det fasta prisets belopp är det som först visas - av den anledningen kommer det automatiska budet att ha nått maximum och kommer inte längre att vara aktivt.

- Det automatiska budet är lägre än det fasta priset: maximumbelopet av ett automatiskt bud läggs som det enda budet - av den anledningen kommer det automatiska budet att ha nått maximum och kommer inte längre att vara aktivt.

Du blir informerad om någon av dessa situationer skulle uppstå.

Var den här artikeln hjälpsam?
Tack för din information!
Berätta mer om artikeln.
Vänligen välj alla som passar in
Tack för din feedback!
Kontakta oss